Hallo! Hello, hoi…

🇳🇱 Hallo, mijn naam is Petra van der Lem (1976) en ik ben een creatieveling. Inspiratie haal ik uit voorwerpen en dingen om me heen, maar ik hou vooral van kleuren. Mijn favoriete kleur is de regenboog 🙂 Ik gebruik liever geen zwart, maar ook niet nooit (als je begrijpt wat ik bedoel).

Mijn stijl is kleurrijk, grafisch maar ook dromerig en intuïtief. Ik laat mij graag leiden door wat er op het papier of doek gebeurt. Ik pas graag veel kleuren toe als sfeermaker of als statement. Een kleur zegt veel over het karakter van een persoon, de uitstraling van een onderneming, of de sfeer van een interieur. Ik heb oog voor detail en kan genieten van kleine imperfecties en onverwacht mooie vlekken.

Ik woon in Nederland in een saai stadje precies tussen de historische steden Den Haag, Leiden, Gouda en Delft in. Ik heb ruim 20 jaar ervaring als freelance grafisch vormgever. Ik ben tevens opgeleid als Interieur ontwerper en heb een BA in Kunstgeschiedenis. De laatste twee jaar heb ik het accent verlegd naar surface & pattern design. Ik hou ook van tekenen en schilderen. Dit jaar staat in het teken van sprongen maken, meedoen en ondertussen vrienden maken.

Petravdlem.com
Dit is mijn creatieve hub. Alles wat ik doe (design, kunst & illustratie) komt hier samen. Deze website is ook mijn virtuele speeltuin waar ik mijn creatieve activiteiten zal delen. Door hier te posten hoop ik verantwoordelijk gehouden te worden. Ik reken erop dat jullie me een duwtje in de rug geven als het hier langer dan twee dagen stil is zonder aankondiging. Ik zou jullie ook graag beter leren kennen. Laat je vragen en suggesties achter in de comments of stuur me een e-mail.

Catchy Design
Catchy Design, is de naam voor mijn grafisch ontwerp bedrijf. Ik vind het leuk om logo’s en huisstijlen te ontwerpen voor kleine en middelgrote bedrijven.

Met ruim 20 jaar ervaring als vormgever, ben ik geïnteresseerd in uitdagingen en nieuwe klanten met wie ik met veel enthousiasme en plezier kan samenwerken.

Stapel op Kunst
Bij Stapel op Kunst vind je originele kunstwerken en kleurrijke art prints voor elk interieur.

Via Stapel op Kunst wil ik anderen inspireren, motiveren en iets leren met betrekking tot kunst, tekenen en schilderen. Want ik ben ervan overtuigt dat iedereen kan tekenen en niets is mislukt, zolang je maar plezier hebt!

LemonPattern
De naam LemonPattern is een woordspeling op mijn achternaam: lem-on-pattern.

Ik creëer dessins met een kleurrijke, heldere en grafische stijl die kunnen worden toegepast op elk soort oppervlak dat je maar kunt bedenken. Ik vind het geweldig om mijn ontwerpen te zien op behang, stof en home decor producten.

Mijn website voor grafisch vormgeving vind je hier: catchy-design.nl, voor kunst & inspiratie hier: stapelopkunst.nl en surface & pattern design hier: lemonpattern.com.


🇬🇧 Hi, my name is Petra van der Lem (1976) and I’m an artist. I find inspiration from objects and things around me, but I especially like colors. My favorite color is the rainbow 🙂 I prefer not to use black, but not never (if you know what I mean).

My style is colorful, graphic but also dreamy and intuitive. I like to be led by what happens on the paper or canvas. I like to use many colors to create an atmosphere or to make a statement. A color says a lot about the character of a person, the image of a company, or the ambience of an interior. I have a great eye for detail and can enjoy small imperfections and unexpectedly beautiful spots.

I live in The Netherlands in a boring town right in between the historical cities of The Hague, Leiden, Gouda and Delft. I’ve been working as a freelance graphic designer for the last 20+ years. I’m a trained Interior Designer and have a BA in Art History. The last two years I shifted gears towards surface & pattern design. I also love to draw and paint. This year is all about taking leaps, participating and making friends along the way.

Petravdlem.com
This is my creative hub. Everything I do (design, art & illustration) comes together here. This website is also my virtual playground where I will document my creative activities. By posting here I’m hoping to be held accountable. I’m counting on you to give me a nudge if it is silent here for longer then two days without notice. I would also like to get to know you better. Please leave your questions and suggestions in the comments or sent me an email.

Catchy Design
Catchy Design, is the name for my graphic design business. I find joy in creating logo’s and corporate identities for small and medium sized businesses.

With over 20 years of experience as a designer, I am interested in challenges and new clients with whom I can cooperate with great enthusiasm and pleasure.

Stapel op Kunst
At Stapel op Kunst you will find original artworks and colourful art prints for every interior.

Through Stapel op Kunst I want to inspire, motivate and teach others something about art, drawing and painting. Because I am convinced that everyone can draw and nothing is a failure, as long as you have fun!

LemonPattern
The name LemonPattern is a play on my last name: lem-on-pattern.

I create patterns with a bold, bright and graphic style that can be applied to every kind of surface you can think of. I love seeing my designs on wallpaper, stationery, fabrics and home decor products.

You can find my my graphic design website here: catchy-design.nl, my art here: stapelopkunst.nl and my surface + pattern designs here: lemonpattern.com.